Ունիվերսալ համամածիկ 1,5կգ

Ունիվերսալ համամածիկ 1,5կգ

Նախատեսված է պատերի և առաստաղների մասնակի և ամբողջական հարթեցման, ճաքերի, դատարկ մասերի, կարերի լրացման համար:
Կիրառվում է բոլոր տեսակի մակերևույթների՝ ծեփի, բետոնի, աղյուսի և փայտե մակերեսների համար: 
Պահել փակ տարայի մեջ` 5-35oC ջերամաստճանային պայմաններում:

Ուշադրություն! Այլ պայմաններում աշխատանքների իրականացման դեպքում վերոնշյալ ցուցիչները կարող են շեղվել:
Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում աշխատանքների ոչ ճիշտ կատարման դեպքում: